Klacht over Therapie Nijmegen

De Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg

Ik ben met mijn praktijk aangesloten bij de Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (RBGN). Dat heb ik om verschillende redenen gedaan: allereerst voor mezelf, de vereniging brengt therapeuten bij elkaar die hetzelfde denken over de kwaliteit van het beroep. Het is een bijzonder beroep waar je als behandelaar heel zorgvuldig met je werk om moet gaan.

Het is belangrijk om onophoudelijk kennis uit te wisselen, je te laten controleren en begeleiden en samen met collega’s zorgt dat ons werk het beste werk is dat we nu kunnen leveren. En ik ben lid van die vereniging voor jou. Zodat je snel en makkelijk kunt zien welke kwaliteit en aandacht ik voorsta én zodat je, mocht je een klacht hebben, ergens terecht kunt.

Goed contact

Goed contact met mijn cliënten is één van de fundamenten van mijn werk. Niet om klantvriendelijk te zijn, maar omdat dat contact één van de onderdelen is van het proces dat je doorloopt in een behandeling.

Ik doe er dan ook alles aan om je de ruimte te geven jezelf te zijn en te zeggen wat je op je hart hebt (ook als dat over de behandeling zelf of over mij gaat). In de regel hebben mijn cliënten geen klachten en gelukkig kunnen ze het als die er zijn altijd goed uitspreken en komen we er samen uit.

Maar mocht je nu iets dwars zitten dat je niet met me wilt of kunt bespreken, dan kun je bij het RBGN terecht.

Gegevens RBGN

Het beste stuur je je klacht per brief naar de stichting TBNG tuchtrecht: TBNG Tuchtrecht, Postbus 70, 4700 AB Roosendaal. In een klacht moet staan:

  • Naam, adres en woonplaats van de klager.
  • Naam, voorletters en adres/werkadres van de aangeklaagde.
  • Korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust.
  • Handtekening van de klager.

Mijn RBGN registratienummer is: 301174R

Heb je nog vragen?

Wil je meer weten over het RBGN, over de klachtenprocedure, of heb je een vraag over hoe ik je kan helpen – neem telefonisch op of stuur een e-mail naar praktijk Therapie Nijmegen ter attentie van Marieke Schreuder. Ik help je graag.